به اطلاع می رساند:

با توجه به پایان یافتن دوره اول جشنواره فروش مبلمان از تاریخ 97/8/25 لغایت 97/11/30 ،

مراسم قرعه کشی طبق اعلام قبلی در تاریخ 97/12/16 راس ساعت 15 در بازار مبل ایران شماره 1 طبقه برترین ها برگزار خواهد گردید.

روابط عمومی بازار مبل ایران