بدینوسیله به اطلاع می رساند ساعات کار  بازار مبل ایران در روزهای جمعه و تعطیل از ساعت 9:00 لغایت 20:00 می باشد.