ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی بدینوسیله به اطلاع می رساند:

بازار مبل ایران در روز شنبه مورخ 98/7/27 تعطیل می باشد