قرعه کشی مرحله دوم جشنواره فروش بازارهای مبل ایران روز پنجشنبه مورخ 1398/05/24 در محل بازار مبل ایران شماره 3 بر گزار خواهد شد.