فروشگاه بالسا

نام مدیر تلفن فروشگاه زمینه فعالیت آدرس
نام مدیرآقای اسماعیل آهنگری تلفن فروشگاه66193055-6 زمینه فعالیت مبلمان و سرویس خواب کودک آدرسطبقه اول ، 101

سرویس خواب کودک و نوجوان