ساعات فعالیت بازار مبل ایران در یوم الله روز قدس و عید سعید فطر

به شرح ذیل می باشد