ساعات فعالیت بازار مبل ایران به شرح ذیل میباشد.

در روزهای عادی: از ساعت 9:00 لغایت 21:00

در روزهای جمعه و تعطیل: 9:00 لغایت 18:00