پـیرو نظر سنجی انجام شده در خـصوص تغییر سـاعت فعالیت بـازار مـبل ایـران ساعت کار بازار مبل ایران از روز جمعه 22مهر تا پایان سال به شرح ذیل می باشد

روزهای عادی: 9:00 لغایت 20:00

روزهای جمعه و تعطیل: 10:00 لغایت 20:00

 


Warning: Undefined variable $fieldsValue in /home/bmiraohk/public_html/templates/bmiran/html/com_content/article/news.php on line 93

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/bmiraohk/public_html/templates/bmiran/html/com_content/article/news.php on line 93