ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن سالروز رحلت رسول اکرم(ص) و همچنین شهادت امام حسن(ع) و امام رضا(ع) ساعت فعلیت بازار مبل ایران به شرح ذیل می باشد