با توجه به اعلام ستاد ملی مدیریت کرونا در ادامه طرح فاصله گذاری اجتماعی، بدینوسیله به اطلاع می‌رساند

بازارهای مبل ایران تا روز جمعه مورخ 1399/1/22 تعطیل می باشند.