پیرو صدور مجوز از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر بازگشت فعالیت مراکز تجاری به حالت عادی،

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند: ساعات فعالیت بازار مبل ایران از تاریخ 99/3/11 به شرح ذیل می باشد. ساعت کار در روزهای عادی: 9:00 لغایت 21:00 ساعت کار در روزهای جمعه و تعطیل : 9:00 لغایت 18:00