یازار مبل ایران در روز یکشنبه مورخ 99/8/4 به مناسبت شهادت امامحسن عسکری(ع) تعطیل می باشد.