2
3
4
5

واحدهای بازار مبل شماره یک

نام فروشگاه
پلاک
نام سرا
طبقه
تلفن فروشگاه
نام مدیر
موقعیت

نام فروشگاه :فروشگاه آیلین

پلاک :109-
نام سرا :پارکینگ منفی یک
طبقه :پارکینگ
تلفن فروشگاه :66207501
نام مدیر :قاسمی

نام فروشگاه :فروشگاه چوکاچوب

پلاک :121/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66295689
نام مدیر :مهدی چوکامی

نام فروشگاه :فروشگاه آقای چوب

پلاک :301
نام سرا :طبقه برترینها
طبقه :طبقه اول
تلفن فروشگاه :66306989
نام مدیر :حسن اسدی

نام فروشگاه :فروشگاه فرشیران

پلاک :112/5-
نام سرا :زیرهمکف
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66319874
نام مدیر :آرش علیاری

نام فروشگاه :فروشگاه سلامی

پلاک :307
نام سرا :برترینها
طبقه :طبقه اول
تلفن فروشگاه :66312529
نام مدیر :رسول مهر خواه

نام فروشگاه :فروشگاه بلسو

پلاک :108/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66208962
نام مدیر :یداله محمدی

نام فروشگاه :رستوران آوانا

پلاک :339
نام سرا :طبقه برترینها
طبقه :برترین‌ها
تلفن فروشگاه :66312555 /66294377
نام مدیر :ابراهیم صادقی فر

نام فروشگاه :فروشگاه روحی

پلاک :328
نام سرا :برترینها
طبقه :طبقه اول
تلفن فروشگاه :66312604/ 66312605
نام مدیر : محسن روهی

نام فروشگاه :خانه کودک

پلاک :108-
نام سرا :پارکینگ منفی یک
طبقه :پارکینگ
تلفن فروشگاه :66231985
نام مدیر :مینا نجف زاده

نام فروشگاه :تشک آروین

پلاک :-104
نام سرا : منفی یک
طبقه :پارکینگ
تلفن فروشگاه :66245485
نام مدیر :مریم میرزایی

نام فروشگاه : فروشگاه روز دیزاین

پلاک :-110
نام سرا :پارکینگ منفی یک
طبقه :پارکینگ
تلفن فروشگاه :66248199
نام مدیر :آذرنیا

نام فروشگاه :فروشگاه آویژ

پلاک :331
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :طبقه اول
تلفن فروشگاه :66234592
نام مدیر :اکبرقاسمی

نام فروشگاه :فروشگاه آرت مبیلند

پلاک :-106
نام سرا :پارکینگ منفی یک
طبقه :پارکینگ
تلفن فروشگاه :66327728
نام مدیر :یزدان پرست

نام فروشگاه :آرایشگاه ایران

پلاک :-105
نام سرا :پارکینگ منفی یک
طبقه :پارکینگ
تلفن فروشگاه :66238647
نام مدیر :امید نورانی

نام فروشگاه :فروشگاه پرشین استار1

پلاک :103-
نام سرا :پارکینگ منفی یک
طبقه :پارکینگ
تلفن فروشگاه :66304802
نام مدیر :حسین رکابدار

نام فروشگاه :سوپر مارکت ایران

پلاک :-102
نام سرا :پارکینگ منفی یک
طبقه :پارکینگ
تلفن فروشگاه :66295715
نام مدیر :بهزاد قاسمی

نام فروشگاه :فروشگاه مودوود

پلاک :-101
نام سرا :پارکینگ منفی یک
طبقه :پارکینگ
تلفن فروشگاه :66207500
نام مدیر :پژمان تجردی

نام فروشگاه :کافی شاپ کاسیت

پلاک :338
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :طبقه اول
تلفن فروشگاه :66312600
نام مدیر :میثم ناصری

نام فروشگاه :فروشگاه پارامونت2

پلاک :337
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :طبقه اول
تلفن فروشگاه :66228902
نام مدیر :صالح مختاری

نام فروشگاه : فروشگاه کمجا تشک

پلاک :336
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :طبقه اول
تلفن فروشگاه :66245456
نام مدیر :علیرضا محسنی

نام فروشگاه :فروشگاه نیلپرهوم2

پلاک :335
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :طبقه اول
تلفن فروشگاه :66312812
نام مدیر :جعفر برزین پور

نام فروشگاه :فروشگاه گرند

پلاک :334
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :طبقه اول
تلفن فروشگاه :66312609
نام مدیر :سعید دهقانی

نام فروشگاه :فروشگاه گونا

پلاک :332
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :طبقه اول
تلفن فروشگاه :66312611
نام مدیر :سادات هندی

نام فروشگاه :فروشگاه هرواک

پلاک :329
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :طبقه اول
تلفن فروشگاه :66312621
نام مدیر :کبیری /قربانی

نام فروشگاه :فروشگاه خوشخواب

پلاک :327
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :طبقه اول
تلفن فروشگاه :66312620
نام مدیر :باقری -عباسقلی

نام فروشگاه :فروشگاه وندیک

پلاک :325
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :طبقه اول
تلفن فروشگاه :66245455
نام مدیر :سید یاسین لواسانی

نام فروشگاه :فروشگاه C & K

پلاک :322
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :طبقه اول
تلفن فروشگاه :66245451
نام مدیر :کهکلو

نام فروشگاه :فروشگاه کم جا چوب

پلاک :321
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :طبقه اول
تلفن فروشگاه :66245457
نام مدیر :علیرضا محسنی

نام فروشگاه :فروشگاه نقشینه

پلاک :318
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :طبقه اول
تلفن فروشگاه :66312793-4
نام مدیر :محمدرضا سیدسجادی

نام فروشگاه :فروشگاه نیلپر1

پلاک :313
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :برترین‌ها
تلفن فروشگاه :66295696
نام مدیر : جوشقانی

نام فروشگاه :فروشگاه الدورادو

پلاک :314
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :برترین‌ها
تلفن فروشگاه :66312789
نام مدیر :محمدحسین موحد

نام فروشگاه :فروشگاه افق

پلاک :317
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :برترین‌ها
تلفن فروشگاه :66312544
نام مدیر :فیروزگر

نام فروشگاه :فروشگاه رضوی

پلاک :312
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :برترین‌ها
تلفن فروشگاه :66312816
نام مدیر :سیدحسین رضوی

نام فروشگاه :فروشگاه وندیک هوم

پلاک :311
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :برترین‌ها
تلفن فروشگاه :66312623
نام مدیر :لواسانی

نام فروشگاه :فروشگاه ناژ2

پلاک :309
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :برترین‌ها
تلفن فروشگاه :66312831
نام مدیر :فیروز حسین زاده

نام فروشگاه :فروشگاه هوم سنترو

پلاک :308
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :برترین‌ها
تلفن فروشگاه :66312602
نام مدیر :رخشان

نام فروشگاه : فروشگاه سالونی

پلاک :306
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :برترین‌ها
تلفن فروشگاه :66312528
نام مدیر :عیسی امین پور

نام فروشگاه : فروشگاه چوب و هنر

پلاک :305
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :برترین‌ها
تلفن فروشگاه :66312565
نام مدیر :شیرپور

نام فروشگاه :فروشگاه توسکانی2

پلاک :304
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :طبقه اول
تلفن فروشگاه :66311242
نام مدیر :وثوقی

نام فروشگاه :فروشگاه توسکانی1

پلاک :303
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :برترین‌ها
تلفن فروشگاه :66312606
نام مدیر :مرجان حاجیلو نژاد

نام فروشگاه : فروشگاه بالسا

پلاک :302
نام سرا :طبقه برترین ها
طبقه :برترین‌ها
تلفن فروشگاه :66312845
نام مدیر :آهنگری

نام فروشگاه : فروشگاه طلایی

پلاک :226/5
نام سرا :سرای فردوسی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66245486
نام مدیر :فعال

نام فروشگاه :فروشگاه لامزون

پلاک :225/5
نام سرا :سرای فردوسی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66297181
نام مدیر :برزین پور

نام فروشگاه :فروشگاه جامین چوب

پلاک :221/5
نام سرا :سرای فردوسی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66207479
نام مدیر :رجبی

نام فروشگاه :فروشگاه دژاوو

پلاک :213/5
نام سرا :سرای فردوسی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66295730
نام مدیر :حمید عامری

نام فروشگاه :فروشگاه خانه نوین

پلاک :212/5
نام سرا :سرای فردوسی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66229409
نام مدیر :شیرین آبادی

نام فروشگاه :فروشگاه پدر

پلاک :210/5
نام سرا :سرای فردوسی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66247249
نام مدیر :مهدی محمودخانی

نام فروشگاه :فروشگاه آرت ایران

پلاک :211/5
نام سرا :سرای فردوسی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66207493
نام مدیر :علی بیگ زاده

نام فروشگاه :فروشگاه رست هوم

پلاک :209/5
نام سرا :سرای فردوسی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66207492
نام مدیر :بیک محمدی

نام فروشگاه : فروشگاه باستان

پلاک :208/5
نام سرا :سرای فردوسی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66312575
نام مدیر :نیک پور

نام فروشگاه : فروشگاه راحت مبل

پلاک :206/5
نام سرا :سرای فردوسی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66218321
نام مدیر :حمید حبیبی

نام فروشگاه :فروشگاه فیلون

پلاک :201/5
نام سرا :سرای فردوسی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66230040
نام مدیر :عباس اسدیان

نام فروشگاه :فروشگاه رویال

پلاک :225/4
نام سرا :سرای مولوی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66207497
نام مدیر :حسینی

نام فروشگاه :فروشگاه افقvip

پلاک :226/4
نام سرا :سرای مولوی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66245151
نام مدیر :مهدی فیروزگر

نام فروشگاه : فروشگاه پاسارگاد

پلاک :222/4
نام سرا :سرای مولوی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66295697
نام مدیر :مجتبی فشکی

نام فروشگاه :فروشگاه آرسس

پلاک :218/4
نام سرا :سرای مولوی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66245473
نام مدیر : علی‌بیگلو

نام فروشگاه : فروشگاه پاک چوب

پلاک :217/4
نام سرا :سرای مولوی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66245474
نام مدیر :علیرضا حیدرهایی

نام فروشگاه : فروشگاه گلوریا

پلاک :215/4
نام سرا :سرای مولوی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66295741
نام مدیر :زنگنه/ملکی

نام فروشگاه :فروشگاه راسل

پلاک :214/4
نام سرا :سرای مولوی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66248177
نام مدیر :حمزه لو

نام فروشگاه :فروشگاه مسیر سبز

پلاک :211/4
نام سرا :سرای مولوی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66248203
نام مدیر :حمیدرضا بیات

نام فروشگاه :فروشگاه نوا دیزاین1

پلاک :209/4
نام سرا :سرای مولوی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66248202
نام مدیر :سروناز امین پور

نام فروشگاه :فروشگاه داداشی

پلاک :207/4
نام سرا :سرای مولوی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66207496
نام مدیر :محمد ناد علی

نام فروشگاه :فروشگاه لوییزپالاس

پلاک :202/4
نام سرا :سرای مولوی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66245445
نام مدیر :علیزاده

نام فروشگاه :فروشگاه مِزو

پلاک :201/4
نام سرا :سرای مولوی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66248175
نام مدیر :علیرضا پازنده

نام فروشگاه :فروشگاه هوم ویژن

پلاک :226/3
نام سرا :سرای حافظ
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66207483
نام مدیر :مجتبی رضایی

نام فروشگاه :فروشگاه آکاسا

پلاک :225/3
نام سرا :سرای حافظ
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66208976
نام مدیر :شیرین آبادی فراهانی

نام فروشگاه :فروشگاه رومنس

پلاک :218/3
نام سرا :سرای حافظ
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66295729
نام مدیر :سیدمهدی غضنفری

نام فروشگاه :فروشگاه صوفاهوم

پلاک :217/3
نام سرا :سرای حافظ
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66295720
نام مدیر :حمید/جواد بابایی

نام فروشگاه :فروشگاه بامبو 1

پلاک :213/3
نام سرا :سرای حافظ
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66208986
نام مدیر :صفری

نام فروشگاه : فروشگاه ژیوان

پلاک :210/3
نام سرا :سرای حافظ
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66248180
نام مدیر :مجتبی فشکی

نام فروشگاه :فروشگاه پریسه

پلاک :209/3
نام سرا :سرای حافظ
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66248178
نام مدیر :فتحی پور

نام فروشگاه :فروشگاه توسکا1

پلاک :202/3
نام سرا :سرای حافظ
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66295682
نام مدیر :بهزاد شیدایی

نام فروشگاه :فروشگاه عزیزی

پلاک :201/3
نام سرا :سرای حافظ
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66137552 / 66137516
نام مدیر :عزیزی

نام فروشگاه :فروشگاه گالری آوا

پلاک :228/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66295744
نام مدیر :ایرج چگینی

نام فروشگاه :فروشگاه پارامونت1

پلاک :227/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66295712
نام مدیر :نوید مختاری

نام فروشگاه :فروشگاه چوبین مبل

پلاک :226/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66204672
نام مدیر :منصوری

نام فروشگاه :فروشگاه آکوییلا

پلاک :225/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66295733
نام مدیر :ترابی

نام فروشگاه :فروشگاه رابو

پلاک :221/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66295681
نام مدیر :داودفغانی

نام فروشگاه :فروشگاه سفیر

پلاک :219/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66295678
نام مدیر :رضاپرهیزکاری

نام فروشگاه :فروشگاه پاریس

پلاک :217/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66295738
نام مدیر :الیاسی

نام فروشگاه :فروشگاه آیرست

پلاک :216/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66219523
نام مدیر :ایزدپناه

نام فروشگاه :فروشگاه راه چوب

پلاک :215/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66209258
نام مدیر :محمدرضا نوری

نام فروشگاه :فروشگاه سادات

پلاک :212/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66216799
نام مدیر :هاشمیان

نام فروشگاه :فروشگاه دمیر تاش

پلاک :210/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66201475
نام مدیر :بهزاد لطفی

نام فروشگاه :فروشگاه آرام گستر

پلاک :209/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66245353
نام مدیر :علی اکبر صادقی فر

نام فروشگاه :فروشگاه هنر خم و چوب لهستانی

پلاک :208/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66212875
نام مدیر :بهمن علیمحمدی وثوقی

نام فروشگاه :فروشگاه سیما

پلاک :207/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66214961
نام مدیر :مظفر مختاری

نام فروشگاه :فروشگاه مهر

پلاک :206/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66207504
نام مدیر :مهدی حیدری پور

نام فروشگاه :فروشگاه گابریک

پلاک :205/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66203913
نام مدیر :محسن نژادی

نام فروشگاه :فروشگاه بامبو2

پلاک :202/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66312819
نام مدیر :علی صفری

نام فروشگاه :فروشگاه آرت ایران 2

پلاک :201/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66208982
نام مدیر :علی بیگ زاده

نام فروشگاه :فروشگاه رئال

پلاک :226/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66207482
نام مدیر :حسین کریمی

نام فروشگاه :فروشگاه لانوا

پلاک :225/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66312797
نام مدیر :الیاسی

نام فروشگاه :فروشگاه لرد

پلاک :224/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66207490
نام مدیر :رستمی فر

نام فروشگاه :فروشگاه لتو4

پلاک :222/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66295684
نام مدیر :کیانی

نام فروشگاه :فروشگاه توسکا 2

پلاک :218/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66295698
نام مدیر :شیدایی

نام فروشگاه :فروشگاه باتیس

پلاک :217/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66295692
نام مدیر :سیدمحسن سید محمود

نام فروشگاه :فروشگاه ویستر

پلاک :215/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66295713
نام مدیر :احمدی

نام فروشگاه : فروشگاه هخامنش

پلاک :202/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66208966
نام مدیر :بهزاد لطفی

نام فروشگاه :فروشگاه ایرانیان

پلاک :210/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66208975
نام مدیر :پورزارع

نام فروشگاه :فروشگاه اریکه

پلاک :211/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66208974
نام مدیر :عبدالله مشایخی

نام فروشگاه :فروشگاه هومیران

پلاک :206/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66208971
نام مدیر :پورزارع

نام فروشگاه :فروشگاه لتو 1

پلاک :209/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66208973
نام مدیر :محمدجواد شیراوند

نام فروشگاه :فروشگاه لتو2

پلاک :208/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66208972
نام مدیر :محمدجواد شیراوند

نام فروشگاه :فروشگاه پویا چوب1

پلاک :204/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66208967
نام مدیر :غفاری

نام فروشگاه :فروشگاه هوم کنز

پلاک :214/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :همکف
تلفن فروشگاه :66208966
نام مدیر :بشارتی

نام فروشگاه :فروشگاه کلکسیونر

پلاک :126/5
نام سرا :سرای فردوسی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66295719
نام مدیر :امیر آبادی

نام فروشگاه :فروشگاه مبل هنر

پلاک :117/5
نام سرا :سرای فردوسی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66245484
نام مدیر :محمد هنردوست

نام فروشگاه :فروشگاه پویاچوب2

پلاک :107/2
نام سرا :سرای فردوسی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66248163
نام مدیر :غفاری

نام فروشگاه :فروشگاه نواکی

پلاک :113/5
نام سرا :سرای فردوسی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66295700
نام مدیر :محمدعلی علی بیگلو

نام فروشگاه :فروشگاه آرشیتال

پلاک :112/5
نام سرا :سرای فردوسی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66312523
نام مدیر :علی یاری

نام فروشگاه :فروشگاه زهرایی

پلاک :110/5
نام سرا :سرای فردوسی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66245449
نام مدیر :زهرایی

نام فروشگاه :فروشگاه تهران مبل

پلاک :108/5
نام سرا :سرای فردوسی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66295705
نام مدیر :محمد رضا عباسی

نام فروشگاه :فروشگاه خانه دکاموند

پلاک :102/5
نام سرا :سرای فردوسی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66207494
نام مدیر :حسین حیدری

نام فروشگاه :فروشگاه ساج آسا1

پلاک :101/5
نام سرا :سرای فردوسی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66305749
نام مدیر :غلامی

نام فروشگاه :فروشگاه ارژنگ چوب

پلاک :126/4
نام سرا :سرای مولوی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66207505
نام مدیر :بخشوده پور

نام فروشگاه :فروشگاه کنتیا

پلاک :123/4
نام سرا :سرای مولوی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66207507
نام مدیر :محمودنهاوند

نام فروشگاه :فروشگاه آکاژو

پلاک :119/4
نام سرا :سرای مولوی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66207498
نام مدیر :خلیل رضائی

نام فروشگاه :فروشگاه پرویزنوبل1

پلاک :118/4
نام سرا :سرای مولوی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66312837
نام مدیر :پرویز حسین زاده

نام فروشگاه :فروشگاه سوییت هوم

پلاک :117/4
نام سرا :سرای مولوی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :11-66309109
نام مدیر :عباسیان-زرکش

نام فروشگاه :فروشگاه پارادایس

پلاک :115/4
نام سرا :سرای مولوی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66295745
نام مدیر :مجید کفایتی

نام فروشگاه :فروشگاه مبل علی

پلاک :110/4
نام سرا :سرای مولوی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66248162
نام مدیر :بشیری

نام فروشگاه :فروشگاه پارسه

پلاک :109/4
نام سرا :سرای مولوی
طبقه :طبقه چهارم
تلفن فروشگاه :66248160
نام مدیر :علیزادگان

نام فروشگاه :فروشگاه اکسیرنوین

پلاک :108/4
نام سرا :سرای مولوی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66245464
نام مدیر :محمد مختاری

نام فروشگاه :فروشگاه ساج آسا2

پلاک :106/4
نام سرا :سرای مولوی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66248197
نام مدیر :عباس غلامی

نام فروشگاه :فروشگاه آریو1

پلاک :101/4
نام سرا :سرای مولوی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66244000
نام مدیر :مرتضی جانعلی

نام فروشگاه :فروشگاه فارست مبل

پلاک :125/3
نام سرا :سرای حافظ
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66295716
نام مدیر :افتخاری

نام فروشگاه :فروشگاه سه با

پلاک :118/3
نام سرا :سرای حافظ
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66295725
نام مدیر :افتخاری

نام فروشگاه :فروشگاه کاپلینی

پلاک :117/3
نام سرا :سرای حافظ
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66295704
نام مدیر :احسان علوی

نام فروشگاه : فروشگاه مبلیران اصل علوی

پلاک :110/3
نام سرا :سرای حافظ
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66207486
نام مدیر :علوی

نام فروشگاه :فروشگاه آریو 1

پلاک :109/3
نام سرا :سرای حافظ
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66139160
نام مدیر :محمدرضا جانعلی

نام فروشگاه :فروشگاه روز(نمایندگی وندی)

پلاک :106/3
نام سرا :سرای حافظ
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66248169
نام مدیر :امیدحق وردی

نام فروشگاه :فروشگاه آوان 1

پلاک :101/3
نام سرا :سرای حافظ
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66312792
نام مدیر :صادقی فر

نام فروشگاه :فروشگاه خوش نشین 1

پلاک :126/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66295736
نام مدیر :مجتبی احمدی نسب

نام فروشگاه :فروشگاه آوان مرکزی

پلاک :125/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66297171
نام مدیر :صادقی فر

نام فروشگاه :فروشگاه دانژه

پلاک :119/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66245463
نام مدیر :بخشی

نام فروشگاه :فروشگاه فاما 1

پلاک :117/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66295689
نام مدیر :میثم رمضانی

نام فروشگاه :فروشگاه نوتاش

پلاک :116/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66207476
نام مدیر : حسین صادقی فر

نام فروشگاه :فروشگاه برگ سبز

پلاک :113/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66234563
نام مدیر :ذاکری

نام فروشگاه :فروشگاه فاما2

پلاک :112/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66207503
نام مدیر :میثم رمضانی

نام فروشگاه :فروشگاه لتو 3

پلاک :110/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66219570
نام مدیر :مهرداد رضئی

نام فروشگاه :فروشگاه کارلو

پلاک :105/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66221089
نام مدیر :صادقی فر

نام فروشگاه :فروشگاه ناژ1

پلاک :102/2
نام سرا :سرای سعدی
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66219570
نام مدیر :فیروز حسین زاده

نام فروشگاه : فروشگاه بهکارچوب2

پلاک :128/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66245253
نام مدیر :شیرین آبادی

نام فروشگاه :فروشگاه ماهان

پلاک :1/125
نام سرا :سرای خیام
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66295686
نام مدیر :فربد غضنفری

نام فروشگاه :فروشگاه دلوان 2

پلاک :122/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66295732
نام مدیر :محمدیان

نام فروشگاه :فروشگاه استیل هامون

پلاک :121/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66245448
نام مدیر :رضوی نژاد

نام فروشگاه :فروشگاه جواهر

پلاک :118/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66295743
نام مدیر :الیاسی

نام فروشگاه :فروشگاه سانترال

پلاک :117/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66139680
نام مدیر :احد بخشی

نام فروشگاه : فروشگاه هرالد

پلاک :115/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66208987
نام مدیر :غضنفری

نام فروشگاه :فروشگاه سالوتو

پلاک :112/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66208957
نام مدیر :مهربانی

نام فروشگاه :فروشگاه خوش نشین 2

پلاک :111/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66208958
نام مدیر :احمدی

نام فروشگاه :فروشگاه باتیشا

پلاک :109/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66208959
نام مدیر :ابوالفضل سراج خاتونی

نام فروشگاه :فروشگاه آریانا

پلاک :102/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66312595
نام مدیر :علیرضا خوشبختی

نام فروشگاه :فروشگاه تکین

پلاک :104/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66208963
نام مدیر :غلامرضا کریمی

نام فروشگاه :فروشگاه نوا 2

پلاک :1/105
نام سرا :سرای خیام
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66208994
نام مدیر :سروناز امن پور

نام فروشگاه :فروشگاه گوفر

پلاک :106/1
نام سرا :سرای خیام
طبقه :زیرین
تلفن فروشگاه :66208961
نام مدیر :احمدی