گزیده ای از پانزدهمین مجمع عمومی سالیانه بازارهای مبل و موبایل ایران

منقضی شده