ساعات کار مجموعه بازارهای مبل ایران در ایام پایان سال و تعطیلات عید نوروز 1398

جمعه 98/01/02 لغایت پنجشنبه 98/01/08 مجموعه بازارهای مبل ایران از ساعت 9 الی 15دایر می باشد.

مجموعه بازارهای مبل ایران از روز جمعه مورخ 98/01/09 لغایت جمعه 98/01/16 تعطیل می باشد.

مجموعه بازارهای مبل ایران از روز شنبه مورخ 98/01/17 طبق روال روزهای عادی سال فعال می باشد.

روابط عمومی بازار مبل ایران