فروشگاه C&K

نام مدیر تلفن فروشگاه زمینه فعالیت آدرس
نام مدیرآقای داریوش کحکلو تلفن فروشگاه66193093-6 زمینه فعالیت لوستر آدرسطبقه اول ، 129

مبلمان کلاسیک، لوستر ، آباژور