فروشگاه نارسیس

نام مدیر تلفن فروشگاه زمینه فعالیت آدرس
نام مدیرآقای حیدری-آقای میرزاخانلو تلفن فروشگاه66193224-26 زمینه فعالیت مبلمان راحتی آدرسطبقه دوم ، 227

مبلمان راحتی