فروشگاه فاتیح کرال

نام مدیر تلفن فروشگاه زمینه فعالیت آدرس
نام مدیرآقای جواجه حسینی تلفن فروشگاه66193203-5 زمینه فعالیت مبلمان کلاسیک آدرسطبقه سوم ، 303

مبلمان کلاسیک، آوانگارد، راحتی، سرویس خواب (ترکیه)