فروشگاه خانه ولنسی

نام مدیر تلفن فروشگاه زمینه فعالیت آدرس
نام مدیرآقای ایزد پناه تلفن فروشگاه66193255-6 زمینه فعالیت مبلمان راحتی آدرسطبقه اول ، 139

مبلمان راحتی(چرم طبیعی و مصنوعی، مبلمان با پایه استیل)